References

Found 30 results
Export:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
2007
Wikipedia , Adriaan van Wijngaarden, , 2007  .
 Export: Tagged XML BibTex
F.A.M. Smeijers , De Eerste Nederlandse Computers, , 2007  .
 Export: Tagged XML BibTex
Wikipedia , Gerrit Blaauw, , 2007  .
 Export: Tagged XML BibTex
Wikipedia , Van Wijngaarden grammars, , 2007  .
 Export: Tagged XML BibTex
2006
Visscher, Robert , "Fokker Friendship", Delta, vol. 38, issue 16, 05/2006. Abstract
 Export: Tagged XML BibTex
Alberts, G. , "De geboorte van de Nederlandse informatica in Londen", Informatie, 02/2006. Abstract
 Export: Tagged XML BibTex
Bloem, J. , "Van Rekenmachines naar Computerarchitectuur", Informatie, 02/2006. Abstract
 Export: Tagged XML BibTex
Stichting Electrologica , Stichting Electrologica, , 2006  . Abstract
 Export: Tagged XML BibTex
2005
Poel, W. van der , "Met Drieënzestig Symbolen", Nieuw Archief voor Wiskunde, vol. 6, issue 4: Koninklijk Wiskundig Genootschap, pp. 312-316, 12/2005.
 Export: Tagged XML BibTex
2003
Nijs, G. de , Opkomst en ondergang van Electrologica, , Amsterdam, Amsterdam University, pp. 7, 07/2003.
 Export: Tagged XML BibTex
Kruseman Aretz, F. E. J. , The Dijkstra-Zonneveld ALGOL 60 compiler for the Electrologica X1, , Amsterdam, the Netherlands, CWI, 06/2003. Abstract
 Export: Tagged XML BibTex
Alberts, G. , "Een halve eeuw computers in Nederland: 2. Het geluid van rekentuig", Nieuwe Wiskrant, vol. 22, issue 3: Freudenthal Instituut, 03/2003. Abstract
 Export: Tagged XML BibTex
Poel, W. van der , Curriculum Vitae of Willem Louis van der Poel, , 2003  .
 Export: Tagged XML BibTex
2002
Apt, K.R. , "Edsger Wybe Dijkstra (1930 - 2002): A Portrait of a Genius", Formal Aspects of Computing, vol. 14, issue 2, pp. 92-98, 12/2002. Abstract
 Export: Tagged XML BibTex
Alberts, G. , "Een halve eeuw computers in Nederland: 1. Een willekeurig getal", Nieuwe Wiskrant, vol. 22, issue 1: Freudenthal Instituut, 10/2002. Abstract
 Export: Tagged XML BibTex
Dijkstra, E.W. , E.W. Dijkstra Archive, , 2002  . Abstract
 Export: Tagged XML BibTex
2001
Philip L. Frana , Oral history interview with Edsger W. Dijkstra, , 2001  . Abstract
 Export: Tagged XML BibTex
1998
Oost, E. van, Alberts, G., Ende, J. van den, Lintsen, H.W. , "Computers in de jaren vijftig: pionieren en debatteren", De opkomst van informatietechnologie in Nederland, Eindhoven, Stichting Historie der Techniek, 1998  .
 Export: Tagged XML BibTex
1991
Feijen, W.H.J., Gastreren, A.J.M van , C.S. Scholten dedicata: van oude machines en nieuwe rekenwijzen, : Academic Service Schoonhoven, 1991  .
 Export: Tagged XML BibTex
1989
Poel, W. van der , De ontwikkeling van de computer in nederland, , 1989  .
 Export: Tagged XML BibTex
1988
Kranakis, E. , "Early Computing in the Netherlands", CWI Quarterly, vol. 1, issue 4, pp. 61-84, 12/1988.
 Export: Tagged XML BibTex
Poel, W. van der , Een leven met computers, , 1988  .
 Export: Tagged XML BibTex
1987
Alberts, G., Blij, F. van der, Nuis, J. , Zij Mogen Uiteraard Daarbij De Zuivere Wiskunde Niet Verwaarloozen, , Amsterdam, Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), 1987  .
 Export: Tagged XML BibTex
1980
Dijkstra, E.W. , "A programmer's early memories", A History of Computing in the Twentieth Century: a Collection of Essays: Academic Press, pp. 563-573, 1980  .
 Export: Tagged XML BibTex
Poel, W. van der , "The Early History of Computing at PTT", Delft Progress Report, vol. 5, pp. 174 - 184, 1980  .
 Export: Tagged XML BibTex