References

Found 1 results
Export:[Tagged][XML][BibTex]
Sort by:[Year][Title][Type][Author]
Filters: author is Blij  [Clear All Filters]
1987
Alberts, G., Blij, F. van der, Nuis, J. , Zij Mogen Uiteraard Daarbij De Zuivere Wiskunde Niet Verwaarloozen, , Amsterdam, Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), 1987  .
 Export: Tagged XML BibTex