Een halve eeuw computers in Nederland: 2. Het geluid van rekentuig

Publication Type:

Journal Article

Authors:

Alberts, G.

Source:

Nieuwe Wiskrant, Freudenthal Instituut, Volume 22, Issue 3 (2003)

URL:

http://www.fi.uu.nl/wiskrant/

Abstract:

Vijftig jaar geleden genereerde de ARRA I een random getal. Het was de ouverture van een klinkende geschiedenis. Letterlijk: het verdere verloop van de ontwikkeling van de computer wordt geschetst aan de hand van de geluiden die deze apparaten produceerden.